Välkommen till Madicken, medlemsregister för
Nykterhetsrörelsens
Scoutförbund

Inloggning.
Behörighet för inloggning får du från ansvariga funktionärer inom ditt förbund. Cookies och JavaScript måste vara tillåtna i webbläsaren. Internet Explorer 6.0 + rekommenderas.


   

Självbetjäning
Som medlem kan du hjälpa de registeransvariga genom att själv sköta vanliga uppgifter. Identifiera dig med din personliga referenskod. Tack för din medverkan!

Uppdatera dina data
Hämta din referenskod
Beställ din referenskod

   

Länkar
Länkar av särskilt intresse för medlemmar.


Hemsida
E-post
Hemsida Scouterna

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund
Box 12825, 112 97 Stockholm, Tel. 08-672 60 80, E-post info@nsf.scout.se

En tjänst från
ClubOnWeb Community Sweden AB, Slupskjulsvägen 34, 111 49 Stockholm •  Tel. +46 (0)8 559 223 84
www.clubonweb.com  •  information@clubonweb.com
Copyright © 2012 ClubOnWeb Community Sweden AB, All rights reserved